Wymagane dokumenty – terminy

Składanie podań przez absolwentów szkół podstawowych na bieżąco, do wyczerpania limitu miejsc.

Złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach sprawdzianu 

  • podanie (pobierz i wdrukuj druk lub wypełnij formularz on-line e-rekrutacja Wsero) Proszę pamiętać, że na podaniu w polu preferowany język, należy wpisać inny niż angielski, ponieważ jest on u nas obowiązkowy
  • świadectwo (oryginał) ukończenia szkoły podstawowej wraz z wynikami sprawdzianu na koniec szóstej klasy
  • wykaz ocen za pierwsze półrocze ostatniej klasy szkoły podstawowej
  • 4 zdjęcia legitymacyjne
  • karta zdrowia ucznia
  • posiadane zaświadczenia ukończonych kursów językowych, certyfikaty itp.