Szkoła Sukcesu

Miło nam poinformować, że według oceny CKE – Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Społeczne Językowe Gimnazjum W.S.E.R.O. – www.gimnazjum.opole.pl uznane zostało za Szkołę Sukcesu.

Wynika to z faktu, że nasi uczniowie osiągają bardzo dobre wyniki na testach gimnazjalnych, a sama placówka ma wysoką efektywność nauczania.

Nasz sukces opisany w prasie lokalnej: Zbadali gimnazja, mamy siedem szkół sukcesu [GW]

Dane z lat 2013-2015

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA

Pozycja szkoły ze względu na wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej. 95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników. Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2013-2015.

zrzut-ekranu-2016-10-05-o-12-01-30

Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 38.

CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA

Pozycja szkoły ze względu na wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej. 95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników. Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2013-2015.

zrzut-ekranu-2016-10-05-o-12-01-40

Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 38.

Dane z lat 2012-2014

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA

Pozycja szkoły ze względu na wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej. 95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników. Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2012-2014.

Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 58.

CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA

Pozycja szkoły ze względu na wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej. 95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników. Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2012-2014.

Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 58.