Projekt – logiczny uczeń

Projekt pt. „Logiczny uczeń gimnazjum jako III misja Uniwersytetu Opolskiegowspółfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego

POWR.03.01.00-00-EF43/16 – okres realizacji od 01.09.2017 r. do 30.06.2019 r.

Cel projektu
Celem projektu jest rozwój III misji Uniwersytetu Opolskiego poprzez prowadzenie przez kadrę dydaktyczną uczelni zajęć fakultatywnych rozwijających kompetencje ogólnorozwojowe związanych z : krytycznym, samodzielnym myśleniem; poprawnym argumentowaniem; logiką oraz heurystyką w okresie 01.09.2017-30.06.2019, wśród 220 uczniów szkół gimnazjalnych z terenu miasta Opola. W ramach projektu planowana jest organizacja zajęć trwających 30 godzin lekcyjnych dla jednej grupy uczniów w ramach jednego roku szkolnego. W ramach jednej grupy w zajęciach będą mogli uczestniczyć uczniowie danej klasy, danego rocznika lub danej szkoły, w liczbie nie przekraczającej 20 osób.

Grupa docelowa projektu

Uczniowie z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Opolu 40 os. (20K/20M); Publicznego Gimnazjum nr 4 w Opolu 40 os. (20K/20M); Publicznego Gimnazjum nr 5 w Opolu 40 os. (20K/20M); Publicznego Gimnazjum nr 7 w Opolu 40 os. (20K/20M), Gimnazjum Zespołu Szkół TAK w Opolu 40 os. (20K/20M) oraz Społecznego Językowego Gimnazjum Wolnego Stowarzyszenia Edukacyjnego Regionu Opolskiego (WSERO) w Opolu 20 os. (11K/9M).

Podczas zajęć stosowane będą głównie metody aktywizujące pozwalające na realizację zamierzonych celów tj. efektem realizacji tego projektu będzie: pobudzenie u uczniów ciekawości poznawczej, poprawa umiejętności analizy i syntezy, wykształcenie umiejętności poprawnego wnioskowania, wykształcenie umiejętności poprawnej argumentacji, rozwinięcie zdolności do zadawania pytań i podejmowania prób odpowiedzi na nie, z uwzględnieniem różnych punktów widzenia. Metody i formy prowadzenia zajęć dobierane będą adekwatnie do potrzeb uczestników tego projektu, tj. będą zgodne z potrzebami wynikającymi z ich wieku rozwojowego i poziomu poznawczego.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Nazwa i adres szkoły – Społeczne Językowe Gimnazjum WSERO, 45-410 Opole, ul. Drobiarska 2

Prowadzący zajęcia – dr Piotr Leśniak

Planowana liczba godzin – 30 (po 45 min.)

Liczba osób w grupie – 10

DATA GODZINY LICZBA GODZIN NR SALI
27.09.2017 8.00-8.45 1 C06/214
04.10.2017 8.00-8.45 1 C06/214
11.10.2017 8.00-8.45 1 C06/214
18.10.2017 8.00-8.45 1 C06/214
25.10.2017 8.00-8.45 1 C06/214
08.11.2017 8.00-8.45 1 C06/214
15.11.2017 8.00-8.45 1 C06/214
22.11.2017 8.00-8.45 1 C06/214
29.11.2017 8.00-8.45 1 C06/214
06.12.2017 8.00-8.45 1 C06/214
13.12.2017 8.00-8.45 1 C06/214
20.12.2017 8.00-8.45 1 C06/214
03.01.2018 8.00-8.45 1 C06/214
10.01.2018 8.00-8.45 1 C06/214
31.01.2018 8.00-8.45 1 C06/214
07.02.2018 8.00-8.45 1 C06/214
14.02.2018 8.00-8.45 1 C06/214
21.02.2018 8.00-8.45 1 C06/214
28.02.2018 8.00-8.45 1 C06/214
07.03.2018 8.00-8.45 1 C06/214
14.03.2018 8.00-8.45 1 C06/214
21.03.2018 8.00-8.45 1 C06/214
28.03.2018 8.00-8.45 1 C06/214
29.03.2018 8.00-8.45 1 C06/214
04.04.2018 8.00-8.45 1 C06/214
11.04.2018 8.00-8.45 1 C06/214
25.04.2018 8.00-8.45 1 C06/214
09.05.2018 8.00-8.45 1 C06/214
16.05.2018 8.00-8.45 1 C06/214
23.05.2018 8.00-8.45 1 C06/214

Wartość projektu:

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu : 67 875,00 zł.
Kwota dofinansowania:  65 838,73 zł.
Stopa dofinansowania: 97%.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu:

Kierownik projektu : dr hab. Robert Sochacki, prof. UO
Telefon : (+48) (77) 452-74-95
Mail : rsochacki@uni.opole.pl

Uniwersytet Opolski , Budynek Collegium Civitas, ul. Katowicka 89, 45-061 Opole

Instytut Filozofii , pokój nr 325