Moduły klas

Zapewniamy wysoki poziom naucznia w opraciu o dwa moduły kształcenia:

 

Młody humanista Młody inżynier
Moduł humanistyczno-artystyczny

Dla młodzieży zainteresowanej przedmiotami humanistycznymi oraz artystycznymi.

Moduł matematyczno-informatyczno-przyrodniczy

Dla młodzieży zainteresowanej przedmiotami ścisłymi oraz przyrodniczymi, ze szczególnym uwzględnieniem informatyki.