Materiały dla uczniów

Informatyka

Rysunek w programie MS Paint – Pobierz

Rysunek 2 w programie MS Paint – Pobierz

Program – AWT – Pobierz  Instrukcje – Pobierz

Program – Kalkulator – Pobierz

PHP – Switch case ćwiczenie – Pobierz

Zadanie Blender 1 – Pobierz

Wykresy MS Excel 1 – Pobierz  

Zajęcia techniczne

Historia wynalazku i wynalazczości Pobierz

Projekt Multimedialny 1 Pobierz

Projekt Eventowy 1 Pobierz

Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego

Znaki drogowe – prezentacja Darii Staś Pobierz

Budowa samochodu Pobierz

Wyposażenie motoroweru Pobierz

Wybrane przepisy Pobierz

Podstawowe pojęcia o ruchu drogowym Pobierz

Elektrotechnika – elektronika

Oznaczenia oporników Pobierz

Wzory na rezystancje zastępczą Pobierz

Informacja dla nauczycieli. Materiały edukacyjne dla uczniów do zamieszczenia wraz z podaniem nazwy przedmiotu proszę przekazywać nauczycielowi informatyki.