Konferencja o elektromobilności na Politechnice Opolskiej