System e-rekrutacja WSERO

FORMULARZ ELEKTRONICZY

Proszę o przyjęcie mnie do Społecznego Językowego Gimnazjum 

Wolnego Stowarzyszenia Edukacyjnego Regionu Opolskiego w Opolu

Na rok szkolny:   (np.: 2018/2019)     do klasy:  (np.: drugiej lub trzeciej)

Wybieram moduł kształcenia: Młody humanista Młody inżynier

Imiona:   

 

Nazwisko: 

Data i miejsce urodzenia

Dzień:     Miesiąc:     Rok:

Miejscowość:     Województwo:

Kraj:

PESEL:

Adres stałego miejsca zamieszkania

Kod pocztowy:  

Miejscowość:

Ulica:  

Numer domu:   Numer mieszkania:

Imię i nazwisko matki (opiekuna prawnego):

Imię i nazwisko ojca (opiekuna prawnego):

Kontakt telefoniczny:  

Adres E-mail – pole wymagane:  

Ukończona szkoła podstawowa

Nazwa szkoły:  

Miejscowość:  

Województwo:

Data ukończenia szkoły podstawowej:

Inne informacje

Zainteresowania:

Ulubione przedmioty:

Przedmioty sprawiające trudności:

Preferowany język obcy:

(Inny niż angielski, ponieważ jest on obowiązkowy)

Jak oceniasz poziom jego znajomości:

Przyjmuję do wiadomości, że po podpisaniu umowy, w przypadku rezygnacji z nauki opłata wpisowego nie podlega zwrotowi.

Oprócz wypełnienia formularza on-line dostarczę do sekretariatu szkoły  następujące dokumenty:

Świadectwo ukończenia klasy I lub II Gimnazjum

Trzy zdjęcia

Karta zdrowia i szczepień

Posiadane zaświadczenia ukończonych kursów językowych, certyfikaty etc.

Potwierdź rejestracje (wyślij ostatecznie formularz):