Szkoła została przekształcona w Społeczną Językową Szkołę Podstawową