Zastępstwa na 17.06.2019

Nauczyciel

zastępujący

Nauczyciel

nieobecny

Klasa Godzina lekcyjna Uwagi
dr hab. Mariusz Sawicki IIIBG 1,2 Wolna. Klasa przychodzi na 3 lekcję.