Zastępstwa na 15.04.2019

Nauczyciel

zastępujący

Nauczyciel

nieobecny

Klasa Godzina lekcyjna Uwagi
mgr Aleksandra Opaska IIIAG 1,2 Wolna
mgr Marta Białostocka-Kokot mgr Aleksandra Opaska IIIBG 3,4