Organizacja zajęć w ramach egzaminów państwowych

Informujemy, iż podczas egzaminów dla Społecznego Językowego Gimnazjum WSERO i Społecznej Językowej Szkoły Podstawowej zajęcia odbywają się zgodnie z planem. Natomiast w czasie egzaminów maturalnych w dniach 6, 7, 8 maja 2019 nie ma zajęć w szkołach WSERO.