Zastępstwa na 8.04.2019

Nauczyciel

zastępujący

Nauczyciel

nieobecny

Klasa Godzina lekcyjna
dr Grzegorz Balawajder dr hab. Mariusz Sawicki IIIBG 1,2