Zastępstwa na 1.04.2019

Nauczyciel

zastępujący

Nauczyciel

nieobecny

Klasa Godzina lekcyjna Uwagi
dr hab. Mariusz Sawicki IIIBG 1,2 Zajęcia zostaną odrobione na

1 i 2 lekcji 3.04.2019r. środa