Święto Liczby PI w Einsteinie

ŚWIĘTO LICZBY PI 14.03.2019r. CZWARTEK

ORGANIZACJA: MGR KRYSTYNA RACZKOWSKA-TOMCZAK, MGR ALEKSANDRA OPASKA

OPIEKA NAD KLASAMI: NAUCZYCIELE PROWADZĄCY ZAJĘCIA.