Zastępstwa na 8.03.2019

Nauczyciel

zastępujący

Nauczyciel

nieobecny

Klasa Godzina lekcyjna
dr Grzegorz Balawajder mgr Anna Szymków-Stadnicka IIIBG 6