Zastępstwa na 24.01.2019

Nauczyciel

zastępujący

Nauczyciel

nieobecny

Klasa Godzina lekcyjna Uwagi
mgr Anna Szymków-Stadnicka IIIAG 7,8,9 WOLNA

Klasa kończy zajęcia po 6 lekcji