Zastępstwa na 8.01.2019

Nauczyciel

zastępujący

Nauczyciel

nieobecny

Klasa Godzina lekcyjna
mgr Rafał Włodarczyk dr Jolanta Koj IIIBG 1,2