Zastępstwa na 14.12.2018

Nauczyciel

zastępujący

Nauczyciel

nieobecny

Klasa Godzina lekcyjna Uwagi
mgr Anna Szymków-Stadnicka IIIBG 5,6 Zajęcia odwołane