Zastępstwa na 11.12.2018

Nauczyciel

zastępujący

Nauczyciel

nieobecny

Klasa Godzina lekcyjna Uwagi
mgr Aleksandra Opaska mgr Andrzej Kowalczyk IIIAG 3,4 Zajęcia z matematyki
mgr Rafał Włodarczyk mgr Andrzej Kowalczyk IIIBG 6