Zastępstwa na 19.06.2018

  Nauczyciel

nieobecny

Klasa Godzina lekcyjna Uwagi
mgr Grażyna Serafin mgr Magdalena Materkowska IIAG 1,2  
mgr Bożena
Babulińska-Balawajder
mgr Magdalena Materkowska IIIAG 5,6  
mgr Magdalena Materkowska IAL 7,8 Wolna