Zastępstwa na 14.05.2018

Nauczyciel

zastępujący

Nauczyciel

nieobecny

Klasa Godzina lekcyjna
mgr Aleksandra Opaska Aleksander Gajewski IIIBG 1,2
mgr Grażyna Serafin mgr Magdalena Materkowska IIAG 2
mgr Julia Warzecha Aleksander Gajewski IIIBG 3
mgr Dorota Majchrzak Aleksander Gajewski VII podst. 4,5
mgr Bożena Babulińska-Balawajder mgr Magdalena Materkowska IIIAG 5,6
mgr Andrzej Kowalczyk mgr Magdalena Materkowska IAL 7,8